Automatyka

Z nadejściem rewolucji przemysłowej i rozwojem techniki już od początku XX w. pojawiła się potrzeba sterowania różnego rodzaju urządzeniami.

Z uwagi na specyfikę naszej działalności w naszej ofercie znajdują się rozwiązania dla mieszkalnictwa indywidualnego i zbiorowego oraz dla obiektów usługowych i przemysłowych w zakresie:

  • zarządzania energią
  • zarządzania automatyką
  • zabezpieczenia budynków
  • systemu informacji o zużyciu energii
  • technicznej obsługi budynków

Oferujemy:

  • Domotykę Delta Dore (bezprzewodową automatykę do sterowania alarmem, ogrzewaniem, klimatyzacją, elementami otwieralnymi i oświetleniem)
  • termostaty natynkowe, podtynkowe i do rozdzielni o szerokim zakresie temperatur
  • specjalistyczne sterowniki do sterowania systemami przeciwoblodzeniowymi i przeciwzamrożeniowymi
  • specjalistyczne sterowniki do sterowania procesami technologicznymi
  • szeroki asortyment czujników