Grunt

Gruntowe systemy przeciwoblodzeniowe składają się z kabli grzejnych (HCP), termostatów (TR-30L) wraz z czujnikami gruntowymi i innymi drobnymi akcesoriami instalacyjnymi.
Stosuje się je do usuwania śniegu i lodu z podjazdów samochodowych, schodów, chodników, mostów i innych tego typu konstrukcji.
Na obszarze, pod którym zainstalowano system nie występuje śnieg i oblodzenie. Zapobiega on niszczeniu nawierzchni i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków spowodowanych jej śliskością. Zalecana moc grzewcza (na terenie Polski) to 250 – 400W/m2.

Proponowany zestaw gruntowego systemu przeciwoblodzeniowego

hcp 25

tr-30lg

Przykłady konfiguracji termostatu TR-30L:

Termostat TR-30L z jednym gruntowym czujnikiem wilgoci

Termostat TR-30L z dwoma gruntowymi czujnikami wilgoci

Termostat TR-30L z rynnowym i gruntowym czujnikiem wilgoci

Przykłady zastosowań gruntowych instalacji przeciwoblodzeniowych