Pompy ciepła – gruntowe

Najczęściej stosowaną pompą ciepła jest pompa ciepła czerpiąca ciepło z gruntu. W okresie zimowym układ  grzewczy z pompą ciepła wytwarza ciepło do ogrzania budynku. Natomiast podczas upałów zapewnia przyjemny chłód za niewielkie pieniądze. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu modułu chłodzenia pasywnego lub aktywnego.  W tego typu pompach występują również rozwiązania kompaktowe z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej.

Pompy gruntowe występują w dwóch wariantach:
1. Z wymiennikiem pionowym
2. Z kolektorem poziomym.

Zaletą oby wariantów jest stabilna temperatura pracy w ciągu całego roku (temperatura gruntu podlega niewielkim fluktuacjom w ciągu roku). Ponadto dzięki temu, że temperatura gruntu wacha się w okolicy 10stC, (patrz wykres) więc tego typu pompy można stosować do zasilania w ciepło układów grzewczych, w których temperatura przyłącza ogrzewania wynosi 65°C lub nawet 70°C.

Wykres temperatury gruntu w zależności od głębokości i pory roku:

Podejmując decyzję co do wyboru jednego w ww wariantów należy brać pod uwagę zalety i wady każdego z tych wariantów.
Wymiennik pionowy:

Ponieważ wymiennik pionowy w postaci odwiertu na głębokość od 50 do 200 m zajmuje niewielką powierzchnię więc rozwiązanie to nadaje się do stosowania wszędzie tam, gdzie mamy do dyspozycji niedużą działkę. Instalacja pompy gruntowej z pionowym wymiennikiem ciepła nie implikuje rozległych rozkopów a więc również tam, gdzie z innych względów nie chcemy bądź nie możemy ingerować w teren przy budynku (cenne nasadzenia, konieczność przesuwania instalacji podziemnych np. oczyszczalni ścieków itp.) instalowanie gruntowej pompy ciepła z wymiennikiem pionowym jest jak najbardziej celowe nawet, jeśli mamy do dyspozycji działkę o bardzo dużej powierzchni. Tak więc niewielki rozmiar wymaganej działki jest zaletą wymiennika pionowego.
Wadą wymiennika pionowego jest stosunkowo wysoki koszt odwiertu, szczególnie w twardym, skalnym podłożu.
Wymiennik poziomy (poziomy kolektor ziemny):

System gruntowej pompy ciepła z kolektorem poziomym przeznaczony jest dla nieruchomości położonych na dużych działkach. Powierzchnia zajmowana przez podziemny kolektor poziomy powinna być trzy lub cztery razy większy od powierzchni ogrzewanej budynku. Podejmując decyzję o wyborze kolektora poziomego należy pamiętać aby na działce była możliwość wykonania odpowiedniej ilości głębokich rowów, najlepiej za pomocą ciężkiego sprzętu budowlanego typu koparka, czy spychacz. Warto też pamiętać, że gleby ciężkie (podmokłe, bagienne, gliniane) lepiej kumulują ciepło niż gleby lekkie, piaszczyste a więc lepiej nadają się do wspłpracy z kolektorem poziomym.
Jak głęboko powinien leżeć kolektor poziomy?
Gruntowa pompa ciepła z kolektorem poziomym ma tę zaletę, że nie trzeba wykonywać odwiertów.
Gdy po konsultacji ze specjalistą masz pewność, że gruntowa pompa ciepła z kolektorem poziomym to rozwiązanie właściwe dla twojego domu, wzdłuż obwodu twojej działki zakopana zostanie rura kolektora, zwykle na głębokości od 1,5m do 2m.